Vračanje v šole – okrožnica in obvestilo

Spoštovani,

z novim odlokom vlade RS in okrožnico MIZŠ se s ponedeljkom, 15. 2. 2021 ponovno prične izvajati pouk na šoli za vse učence od 1. do 9. razreda Na šoli smo se na povratek pripravili, objavljamo pa nekaj bistvenih prilagoditev:

 1. Pouk za 1. VIO (ter jutranje varstvo in OPB) poteka po ustaljenem režimu.
 2. Prihod v šoloobvezno razkuževanje, maska v skupnih prostorih, razdalja:
  1. 1. triada – vhod v prizidek: od 8h dalje kot utečeno, 3. r. gre tudi na ta vhod,
  2. 4. in 5. r. – vhod z igrišča kot jeseni od 8h dalje, gredo do garderobne omarice in v matično učilnico,
  3. 6. – 9. r. – glavni vhod, prihodi učencev od 8.20 dalje, učenci ne čakajo, gredo do garderobne omarice in v matično učilnico.
 3. Podaljšano bivanje za 4. in 5. r. je samo do 15.00.
 4. Jutranjega varstva za učence 3. – 5. r. ne izvajamo, niti za izjeme.
 5. Pouk bo potekal po rednih urnikih oddelkov.
 6. Pouk športa bo potekal prilagojeno z več izvajalci.
 7. Pri izvajanju obveznih in neobveznih izbirnih predmetih, kjer so učenci iz več skupin, je potrebna uporaba maske
 8. Šolske interesne dejavnosti se izvajajo zgolj v homogenih skupinah (matični oddelki), interesne dejavnosti zunanjih izvajalcev se na šoli ne izvajajo.
 9. Kosila za 1. VIO učenci dobijo na šoli, kosila 4.-9. r. učenci dobijo v jedilnici vrtca med 12.30 in 14.30 – upošteva se varen režim prevzema in zaužitja kosil, za mizo so samo učenci istega oddelka.
 10. Topli obroki (predpakirano za soc. ogrožene) so na voljo zgolj prijavljenim dijakom iz srednjih šol – prevzem pri dežurnem učitelju v jedilnici.
 11. Za otroke, ki imajo zdravstvene omejitve, le-te mora potrditi pediater, izjavo/potrdilo dostavite na šolo.

 

V šolo lahko hodijo samo zdravi učenci in učenci, ki nimajo odrejene karantene. Ob morebitnih znakih okužbe naj učenec ostane doma, o tem obvestite razrednika.

Glede prehrane bomo upoštevali, da bo vaš otrok koristil vse obroke prehrane, na katere je bil naročen ob prijavi.

Prosimo vas, da morebitne posebnosti v zvezi s povratkom, sporočate razrednikom.

Hvala za vašo pomoč in razumevanje pri organizaciji vračanja v šole.

Prilogi: okrožnica MIZŠ, obvestilo

Dostopnost