Sproščanje ukrepov – maske, OPB

Spoštovani starši,

obveščamo, da od ponedeljka, 7. 3. 2022, maske v šolah niso več obvezne.

Obenem obveščamo, da starši -kot pred uvedbo ukrepov- lahko oddajate otroke v jutranje varstvo tudi neposredno v učilnico. Pri prevzemu otrok iz podaljšanega bivanja bomo urnike do konca šolskega leta še ohranili, saj s tem otroke navajamo na samostojnost in se je zanje izkazalo kot dobra praksa, vendar pa lahko otroke prevzamete tudi neposredno v učilnici OPB posameznega oddelka, če vam siceršnji termin prevzema ne ustreza. Razporeditev oddelkov OPB po učilnicah bo objavljena pri vhodu v prizidek za lažjo orientacijo pri prevzemu.

S spoštovanjem

Vodstvo šole

 

 

Dostopnost