Prometna ureditev in varnost pred in v okolici šole

Spoštovani starši/skrbniki,

v sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, MU MOL, ter Četrtno skupnostjo vas prosimo za dosledno spoštovanje prometnega režima v okolici šole po priloženem načrtu (shematski prikaz spodaj).

Prosim vas, da v čim večji meri tudi spodbujate svoje otroke, da v šolo prihajajo peš (s kolesom, skirojem …) ter tudi sami po otroke prihajate peš (ali npr. s kolesom …), saj s tem vsi skupaj doprinašamo k večji varnosti vaših otrok, naših učencev v neposredni okolici šole ter obenem k zmanjšanju onesnaževanja okolja in spodbujanju gibanja za zdravje.

Želeli bi si tudi, da avtomobilov ob prihodu pred šolo ne parkirate na pločnike oz. jih ne puščate na cesti ali dovozih, ampak na označenih parkirnih mestih. Ravno tako učitelji opozarjajo, da bi morali bolj dosledno uporabljati pločnike in prečkanje cestišča na označenih prehodih za pešce, saj s tem dajemo zgled otrokom ob prihodu v šolo in odhodu domov.

Obenem vas obveščam tudi, da smo se v sodelovanju s Policijsko postajo Ljubljana Moste dogovorili, da bo policija opravljala redne kontrole prometa in meritve v našem šolskem okolišu z namenom zagotavljanja varnosti otrok v prometu.

Le skupaj lahko ustvarjamo varnejše okolje za naše učence, vaše otroke in poskrbimo za njihovo varnost in varnost ostalih udeležencev v prometu.

Hvala, ker s svojim zgledom vsakodnevno prispevate k temu.

S prijaznimi pozdravi

Dostopnost