Okrožnica – organizacija pouka od 22. – 26. 3. 2021

Spoštovani,

seznanjamo z okrožnico MIZŠ glede org. pouka v tednu od 22. do 26. marca. Prosimo tudi za še nadaljnje dosledno sporočanje morebitnih posebnosti glede zdr. stanja otrok v povezavi s Covid (okrožnica), da tudi v bodoče lahko uspešno zamejujemo potencialno širjenje okužb. Hvala za vašo dosedanjo doslednost in preventivo.

Lep pozdrav

Dostopnost