Okrožnica MIZŠ in Odlok vlade – novosti

Spoštovani,

seznanjam z okrožnico MIZŠ in Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (UL RS št. 174/2021) z dne 5. 11. 2021. Že uvodoma poudarjam, da v kratkem pričakujemo dodatne ali nove smernice ter pojasnila MIZŠ.

Bistvena poudarka:
1 . Uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2
Uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Uporaba zaščitnih mask je trenutno predvidena in obvezna za vse učence osnovnih šol, razen pri npr. športnih dejavnostih. V primeru nenošenja maske učencu skladno z okrožnico ne odklonimo sodelovanja pri pouku.

3 . Predvideno samotestiranje učencev od 15. 11. 2021 dalje
V tednu od 8. do 12. 11. 2021 samotestiranje še nadalje poteka v domačem okolju.
Zadnji odlok v 4. členu predvideva samotestiranje učencev v prostorih šole od 15. 11. 2021 dalje. Učencu bo po novem pripadalo 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih s starši prevzamejo v lekarnah.
Zaradi številnih nejasnosti na področju samotestiranja v prostorih šole smo vodstva šol MIZŠ zaprosili za pojasnila in usmeritve, zato vas bomo o tem obvestili naknadno.

Vljudno prosim, da sporočilo sprejmete informativno in z veliko mero razumevanja in potrpežljivosti v naslednjih nekaj dneh, saj verjamem, da bo šolstvo tako s stroko kot starši uspelo poiskati razumno skupno pot v prizadevanju k skupnemu cilju še nadaljnjega izvajanja pouka v prostorih šole.

S spoštovanjem
Andrej Kavčič

Dostopnost