Neobvezni izbirni predmet – Likovna umetnost

Učenci od 4. – 6. razreda so v letošnjem šolskem letu veliko ustvarjali. Kiparjenje, slikanje na platno, ustvarjanje mozaika, slikanje na les, risanje s pasteli in razstavljanje izdelkov so aktivnosti s katerimi so obogatili svoje likovno obzorje. Nekaj utrinkov si lahko ogledate v galeriji slik.
 
 
Mentorica Mag. Maja Žura
Dostopnost